Husredaksjonen
Meny
Pass deg for den usynlige radongassen

Pass deg for den usynlige radongassen

Du kan hverken se den eller lukte den. Men radon forårsaker like mange lungekrefttilfeller som røyking. 


RADON: Radon er en luktfri og usynlig edelgass som kontinuerlig dannes i jordskorpa ved nedbryting av grunnstoffet radium. Den påvirker oss ikke utendørs, fordi konsentrasjonen blir lav. Men når gassen siver inn i hus og konsentreres i innemiljøet kan radonnivået blir så høyt at det er helseskadelig.

Gassen kan trenge inn gjennom sprekker i grunnmuren sammen med jordluft. Luft og gass siver inn i bygninger fordi lufttrykket inn ofte er lavere enn i grunnen.

Ifølge Verdens helseorganisasjon er radon den nest viktigste årsaken til lungekreft. Bare røyking representerer en større risiko. Opp mot 300 nye lungekrefttilfeller i året er forårsaket av radonstråling i Norge. (Legg inn link til veiledning)

Sverige, Finland og Norge er de landene med mest radon i bolighusene på grunn av bergartene og det kalde klimaet

Det er helsefarlig å puste inn luft med mye radongass. Radongassen og datterproduktene som oppstår ved radioaktiv nedbryting, avgir stråling. Alfastråler er de farligste og kan skade cellene i lungevevet slik at friske celler omdannes til kreftceller.

Mål i den kalde årstiden
Radonnivået måles i antall bequerell per kubikkmeter luft. Og du kan sjekke nivået av radon i huset med ulike metoder.

Sporfilm er den billigste og enkleste måten. Det er en liten brikke som er laget av et materiale som har evne til å registrere alfastråling. Brikken sendes inn til et laboratorium som analyserer funnene.

Brikkene plasseres på forskjellige steder i huset. Målingen bør foregå over to måneder i den kaldeste årstiden, mellom oktober og mars. Det er størst innsig av radon og luft når temperaturforskjellen mellom inne og ute er stor. Brikkene koster rundt 250 kroner, inkludert analyse og rapport.

Hvis du trenger å måle radonnivået raskt, for eksempel ved igangsetting av byggetiltak, finnes det elektroniske måleapparater. Det billigste av dem er Ramon 2.2 som kan avleses etter to dager.

– Vi selger elektroniske målere fra 3000 til 36.000 kroner, forteller Bjørn Bakke ved Radonlab som er en av flere bedrifter som tilbyr radonmålinger, undersøkelser, produkter og løsninger for beskyttelse mot radon.

Krav til nye bygg
Nye bygninger skal tilrettelegges slik at radonkonsentrasjonen i inneluft ikke overstiger 200 Bq/m3.Bygningen skal også inneholde muligheter for tiltak som kan settes i verk hvis konsentrasjonen overstiger 100 Bq/m3.

“1) Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.

2) b Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.”

(Ny teknisk forskrift fra 01.07.2010 §13-15)

Ifølge den tekniske forskriften skal alle nye hus bygges med radonsperre mot grunnen. Dette løses med en radonmembran. Her finnes det ulike typer til ulike priser.

Dessuten skal alle hus ha en plan B, hvis membrantiltaket ikke er tilstrekkelig. Rør eller brønn legges i pukklaget under bygningen. Rørene kobles sammen med et felles avtrekksrør som føres over terreng eller opp over bygningens yttertak. Drensslagene skal bidra til å redusere lufttrykket under bygningen slik at radongasser i grunnen ikke kommer inn i inneluften. Ved konsentrasjoner over 100 Bq/m3 kan trykkendringen økes ved at det kobles til en vifte. Trykkendringen må likevel ikke bli så stor at kald uteluft suges inn under.

Føre var
Det er altså et førevar-prinsipp som gjelder ved bygging av nye hus i dag.

– Å gjøre tiltak mot radon i etterhånd er ikke lett. Det er både billigere og sikrere å legge til rette for dette på forhånd, sier Gustav Pillgram Larsen, assisterende direktør i Statens bygningstekniske etat.

Ifølge Norsk radonforening har rundt 1 million bygninger i Norge for høye verdier i henhold til myndighetenes anbefalinger.

Snakk med fagfolk
Byggevareprodusenten Icopal fører produkter for radonbeskyttelse. De tilbyr tre typer radonsperrer og radonbrønn.Radonbrønn

Teknisk sjef Vidar Jacklin anslår at materialer og jobben for å legge radonsperre for en enkel enebolig på cirka 150 kvm kan komme på 20 000 kroner. Er jobben komplisert med mye hjørner og oppstikk, kan summen komme opp i det dobbelte.

– Materialer og jobb for å legge en radonbrønn i grunnen før bygging kan komme opp i 3000 kroner utfra arbeidsmengden, sier Jacklin.

Til sammenligning vil det koste fra 5000 til 20.000 å sette inn en radonbrønn i et eksisterende hus, anslår Jacklin. Da må man kjernebore gjennom gulvet og ned i grunnen for å legge ned brønn og koble på rør og eventuelt vifte.

Er du heldig kan dette gjøres i et teknisk rom eller bod mot yttervegg slik at røret føres ut av veggen. I mer kompliserte tilfeller må røret føres gjennom flere rom og etasjer og ledes ut over taket.

Andre tiltak for å redusere radon kan være å tette luftlekkasjer i gulv og grunnmur og rundt rør og kabelgjennomføringer. Balansert ventilasjon vil redusere undertrykket innendørs.

– Uansett om det gjelder nybygg eller rehabilitering er det viktig å prosjektere og tenke gjennom ulike scenarier. Du må ha en plan for det du gjør, det er alfa og omega for å lykkes. Og da må du snakke med fagfolk som kjenner bygningsfysikk og radonbeskyttende tiltak, sier Jacklin.

Last ned radonsperre brosjyre fra Icopal

Vil du ha vår huskatalog?

Vil du ha e-post eller få den tilsendt i posten? Bestill huskatalog

Gratis husbyggerskole

Husbyggerskolen er en serie med artikler som tar deg gjennom hele byggeprosessen.

Meld deg på

Boliglån

Prøv boliglånskalkulatoren til DNB.

PRØV NÅ
Siste artikler
Etter 23 år i storbyen flyttet familien Brunvand til Søgne. Det ble startet på et helt nytt liv
Bygge hus

Etter 23 år i storbyen flyttet familien Brunvand til Søgne. Det ble startet på et helt nytt liv

Da Tanya og Sindre Brunvand bestemte seg for å flytte til et helt nytt hus i roligere omgivelser kikket de i ett år. ...
I dette huset fra Hellvik Hus har familien Galdal trivdes fra første stund
Bygge hus

I dette huset fra Hellvik Hus har familien Galdal trivdes fra første stund

Etter å ha flyttet noen ganger trengte familien Galdal et fredelig og fint sted å bo med godt miljø for både små og...
Samarbeid nøkkelen til suksess i Smååsane
Bygge hus

Samarbeid nøkkelen til suksess i Smååsane

Tett samarbeid mellom velforening, grunneier og utbygger sørger for et unikt bomiljø i Smååsane i Vennesla. Det har...