Husredaksjonen
Meny
Nye krav gjør dagslys enda viktigere. Derfor bør du velge riktig vindu

Nye krav gjør dagslys enda viktigere. Derfor bør du velge riktig vindu

Vi mennesker er avhengige av dagslys for å fungere godt, både fysisk og mentalt.


Godt dagslys fremmer vekst og utvikling, bidrar til god døgnrytme og er nødvendig for å holde oss opplagte og friske.

Lysspekteret i kunstig belysning, som lamper, taklys og lignende, imiterer ikke dagslyset godt nok til at de fysiologiske behovene blir ivaretatt. Tilgangen til dagslys i boligene vi oppholder oss i derfor svært viktig.

I ny byggteknisk forskrift, TEK17, skjerpes kravet om tilfredsstillende tilgang til dagslys i oppholdsrom.

Dagslys og isolasjon

For å sikre tilstrekkelig mengde dagslys inn i boligen er det avgjørende å ha gode, godt plasserte vinduer. Ytre faktorer, som nabobygg, fjell og trær, kan riktignok hindre dagslys i å komme inn i boligen, men det er uansett vinduene som avgjør hvor mye lys en faktisk får.

For en vinduskonstruksjon er det lystransmisjon (mengden lys som passerer gjennom vinduet) som er avgjørende for å levere på kravene til dagslys.

Dagslys må vi ha for å fungere som mennesker.

Samtidig gjør skjerpede energikrav at det i mange tilfeller er nødvendig med ekstra energibesparende tiltak i forbindelse med vinduene for å nå krav til U-verdi (varmeisoleringsevne). Det kravet er på 0,8.

Et av de vanligste tiltakene er bruk av energiglass beregnet for passivhus. Disse vinduene er bra for varmeisolasjon, men glasset er noe mørkere, noe som igjen demper mengde dagslys inn i boligen.

Gir optimalt lysinnslipp

I forbindelse med ny, byggteknisk forskrift har vindu-produsentene kontinuerlig for å lage modeller som både sørger for tilstrekkelig dagslys og som sørger for at U-verdi er god.

Lyssand Premium er fra Inwido, en av Europas største leverandører av vinduer, en av vindutypene som virkelig sørger for dette.

Med en ekstra isolerende 3-lags glasspakke med klart glass som slipper inn rikelig med dagslys sørger Lysand Premium fra Inwido for at U-verdien er i tråd med krav or nybygg, uten å gå på bekostning av lystransmisjon. Lyssand Premium gir optimalt lysinnslipp kombinert med høy isoleringsevne.

Anbefaler alubekledning

En av de ledende vindusforhandlerne hos byggevarekjedene i Norge, Natre vinduer, er også opptatt av å oppnå best mulig lystransmisjon samtidig som kravet til U-verdi på 0,8 opprettholdes.

- For å få til det anbefaler vi vinduer med aluminiumbekledning. Velger man store flater, med for eksempel toppsving og faste karmer, vil vi med vår glasskonstruksjon på 48 millimeter kunne tilby 3-lags energiglass med over 70 prosent lystransmisjon, sier Ann Toril Aspheim, prosjektkoordinator hos Natre vinduer.

Velger en seg vinduer med inndelinger som gjennomgående sprosser eller flere-rams vinduer, for eksempel sidehengslende 2-rams vindu, blir U-verdien høyere (altså dårligere), forteller Aspheim.

- Da må vi kompensere med glass med enda bedre energibelegg. Glass av denne typen vil gi en lystransmisjon på over 59 prosent, sier Aspheim. 

Takvindu gir nye muligheter

Etter hvert som teknologien blir bedre og bedre, og boligene som bygges stadig får mer avanserte ventilasjonsanlegg er mengden dagslys inn i boligen bare viktigere og viktigere, ifølge Marton Digernes, distriktsansvarlig for Rogaland og Agder hos Velux Norge.

- Dagslys må vi ha for å fungere som mennesker. En helt vanlig nordmann bruker mye tid innendørs, både på jobb og på fritiden, og da blir dagslys faktisk enda viktigere enn mange tror, sier Digernes.

Velux leverer takvinduer som sørger for at rommene får utnyttet en dimensjon av boligen som vanligvis ikke utnyttes på denne måten, både til å få inn dagslys og for å sikre ekstra utsikt.

- Effekten av takvindu er meget god. Vi lever bedre med godt lys.

Vil du ha vår huskatalog?

Vil du ha e-post eller få den tilsendt i posten? Bestill huskatalog

Boliglån

Prøv boliglånskalkulatoren til DNB.

PRØV NÅ
Siste artikler
Planter 5000 trær!
Planlegging og tips

Planter 5000 trær!

Nå trapper Trapperingen opp for miljøet! Vi erstatter det treet vi brukte til å lage trappa hjemme hos deg, ved å...
Sikre godt daglys i hele boligen med vinduer for flate tak
Planlegging og tips

Sikre godt daglys i hele boligen med vinduer for flate tak

Vi har alle sett hvordan solstrålene sakte strekker seg innover gulvet fra fasadevinduene, men hvor langt kommer de...
Frisk luft i ditt hjem
Planlegging og tips

Frisk luft i ditt hjem

Den er usynlig, men luften er likevel noe av det viktigste i hjemmet ditt. Derfor er valg av ventilasjonsløsning et a...