Husredaksjonen
Meny
Kummer som fjerner regnvannet

Kummer som fjerner regnvannet

Har du fått krav fra kommunen om fordrøyningsanlegg for håndtering av overvann? Klimaendringene gjør at stadig flere kommuner stiller krav om at husbyggere må ta hånd om regnvannet på eiendommen, før de gir byggetillatelse. Storm-kummene er laget for å løse utfordringen.


På Kleivane i Sandnes kommune bygges 500 boliger. I hver gårdsplass monteres en Storm-kum, som samler opp vannet fra eiendommen. Takket være kummene, gav kommunen byggetillatelse. ”Overvann” er en fellesbetegnelse for vann som renner på overflaten, i praksis betyr det regnvann. Tradisjonelt sett har overvannet i boligområder blitt fanget opp av drensledninger rundt hvert hus og takrenner, og blitt ført til ”overvannsnettet”. Det vil si kommunale rør som leder vannet til nærmeste bekk, elv eller til sjøen.

Med klimaendringen får vi kraftigere nedbør. Rørsystemene våre er ikke konstruert for å håndtere dette, i hvert fall ikke i kombinasjon med økt antall boliger. For å forebygge oversvømmelser, må nye tiltak til. Ett av disse er at kommunene ikke gir byggetillatelse hvis overvannet belaster det kommunale overvannsnettet.

Det finnes gode løsninger
Fremfor å lede vannet fra eiendommene direkte ut på det kommunale nettet, kan vannet lagres midlertidig under bakken på hver enkelt tomt. Dette gjøres i betongkummer.”Storm”-kummene lagrer og tar vare på overvann fra gårdsplasser, drens- og takvann.

LES OGSÅ
Belegningsstein mot regnvann

Løsningen ble utviklet da et byggefelt i Sandnes kommune, ble planlagt og kommunen krevde at regnvannet fra byggefeltet ikke skulle belaste det kommunale overvannsnettet.

Forebygger flomskader
Storm-kummene rommer store vannmengder og finnes i tre ulike versjoner. En versjon er i prinsippet en lagertank med en åpning for vann inn, og en for vann ut. Denne forsinker regnvannet og slipper det ut på overvannsnettet i kontrollerte mengder. De andre typene infiltrerer vannet på tomten. Vannet siver gradvis ut av kummen og forsvinner i bakken under og rundt denne. I tillegg kan vannet slippes ut på kommunalt nett i kontrollerte mengder.

Hvilke versjon som benyttes, avhenger av de kommunale kravene og de lokale forholdene, og blir en del av de tekniske beregningene knyttet til vann og avløp fra boligen.

Storm-kummene monteres i forbindelse med det ordinære grunnarbeidet på tomtene. Om lag en time tar det å sette ned og koble en kumSikker og enkel løsning
Storm-kummene graves ned i forbindelse med det øvrige grunnarbeidet på tomten, en oppgave som gir lite ekstraarbeid. Det er eieren av boligen som eier kummen. De er utformet for å være enkle i drift, og leveres med en driftsbeskrivelse. Kostnaden henger sammen med hvilken type som velges og grunnforholdene på tomten, men vil ikke representere noen vesentlig ekstrakostnad.

For mer informasjon om Storm-kummene, se gjerne: www.skjeveland.no

Vil du ha vår huskatalog?

Vil du ha e-post eller få den tilsendt i posten? Bestill huskatalog

Gratis husbyggerskole

Husbyggerskolen er en serie med artikler som tar deg gjennom hele byggeprosessen.

Meld deg på

Boliglån

Prøv boliglånskalkulatoren til DNB.

PRØV NÅ
Siste artikler
Anette og Kristian lar kreativiteten blomstre i sin prosjekterte bolig
Bygge hus

Anette og Kristian lar kreativiteten blomstre i sin prosjekterte bolig

Selv om boligen til Kristian Vatne og Anette Gunstensen på Bryne ser ganske vanlig ut fra utsiden, er det lite som er...
Legg grunnlaget for et sunt og energieffektivt hjem
Miljø

Legg grunnlaget for et sunt og energieffektivt hjem

Ved å velge et moderne byggesystem sikrer du boligens fundament, og du tar bedre vare på miljøet. Både hjemme og ute ...
Slik vedlikeholder du laminatgulv
Planlegging og tips

Slik vedlikeholder du laminatgulv

Takket være overflatebehandlingen er laminatgulv både slitesterke og enkle å ta vare på.