Husredaksjonen
Meny
Hvordan bygge et trygt og damptett bad

Hvordan bygge et trygt og damptett bad

TEK 10 §13-20 gir instrukser om hvordan dagens bad skal bygges, og i følge byggeforskriftene skal bakenforliggende konstruksjoner på våtrom være beskyttet mot vann, damp og fuktpåvirkning.


Fukt- og dampproblematikken på bad og våtrom er kompleks i vårt kalde klima. Temperaturforskjeller gir kondens/damp og fuktproblemer. Våtsonen er dermed ikke badets eneste utfordring. Damp/kondens som jobber mot yttervegg, mot kaldere rom og mot rom med begrenset oppvarming kan skape store problemer dersom veggen ikke damptettes skikkelig. Dampsperrens viktigste oppgave er nettopp å hindre at bakenforliggende konstruksjon utsettes for vann, damp og fuktpåvirkning.

Dessverre bygges det mange bad i dag som ikke holder mål. Vannskader i våtrom er et problem og mørketallene på våtromskader er store og i milliardklassen hvert år. Alt for mange av dagens bygde våtrom har feil og mangler, og årsaken er ofte feil materialvalg, uheldig materialbruk og/eller mangelfull utførelse og håndverk. Eier av baderommet sitter nesten alltid igjen med problemet og regningen.

Damp og kondens
Fukt- og dampproblematikken for baderom er kompleks i vårt kalde klima. Spesielt gjelder det rom hvor det ikke er tilstrekkelig utlufting, og hvor det store deler av året er kaldere ute enn inne. Vannsøl på gulv og vegger, damp og kondens i forbindelse med dusjing, bading, vask av klær osv, øker sannsynligheten for at fukt trenger inn i konstruksjoner og materialer og kan forårsake sopp- og råteproblemer.

TEK 10 – § 13-20. Våtrom og rom med vanninstallasjoner

(1) Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann og kondens.

(2) Følgende skal minst være oppfylt:

a) Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Rom med sluk skal være utformet slik at eventuelt lekkasjevann ledes til sluk.

b) I våtrom skal bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt være beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten. Materialer velges slik at faren for mugg- og soppdannelse er minimal.

Veiledning TEK 10, §13-20 annet ledd b) – utdrag

Vanntette sjikt må bl.a være bestandig mot vannbelastning, temperaturvariasjoner, alkalisk belastning samt ha tilstrekkelig vanndampmotstand dersom sjiktet vender mot utetemperatur og kaldere rom. Mot kaldere rom og på konstruksjoner mot uteklima må sjiktet også ha dokumentert damptetthet Sd >10m.

Sd-meter er måletallet for et produkts vanndampmotstand, og det norske minimumskravet til vanndampmotstand er Sd-10m. Opplysninger om et produkts vanndampmotstand og evt. krav til etterbehandling er å finne i produktets Tekniske Godkjennelse fra Sintef.

Minimumsløsning bak flis på bad/våtrom
Gips, våtromsplater med sementbasert overflate og diffusjonsåpne membranplater er dampåpne plater og tilfredsstiller ikke krav til vanndampmotstand på SD>10m. Platene må derfor etterbehandles, og etterbehandlingen avhenger av de tilstøtende rommene til badet. Minimumskrav til vanndampmotstand gjelder yttervegger, mot kaldere rom og mot rom med begrenset oppvarming, bl.a soverom.

Vegger med krav til damptetting må heldekkes med membran i hht gjeldende krav. Dersom våtsonen ligger i en sone som krever damptetting, så skal også våtsonen heldekkes med membran i hht krav. Dvs. som en minimumsløsning skal alle veggareal i våtsone og veggsoner som krever dampsperre heldekkes med 1 mm smøremembran. Dette tilsvarer ca 1,8-2,2 kg pr m² veggareal (membranprodusentens krav til mengde skal følges). 1mm tykkelse på membran skal ivareta krav til dampsperre til skjøteoverbyggende evne.

Vær også bevisst på hvilken membran som benyttes. Er membranen som benyttes testet og godkjent sammen med plate/system? Tester viser store kvalitetsforskjeller på membranproduktene, og konsekvensen ved å bruke uegnet membran og/eller for få strøk, er at fukt og damp kan slippe gjennom til underlaget og skape uopprettelige skade. Brukes for lite, eller feil smøremembran vil dette være synonymt med bad med kort levetid.

For skjøter utenfor dampsone og våtsone hvor det ikke er minimumskrav til damptetting, kan kun skjøtene tettes med fiberremse og smøre membran.

Garantert vann- og damptett løsning bak flis på bad/våtrom
Et meget godt alternativ til gips/membran eller våtromsplate/membran er å bruke LITEX® Våtromsystem. Litex damptette Membranplater med tilbehør benyttes i våtrom som i hovedsak skal flislegges. Litexplaten er vann- og damptett med en vanndampmotstand på 7800 sd-m. Platen skal derfor IKKE smøres med membran verken i våtsoner eller soner som krever dampsperre. Litex tilbehørsystem ivaretar tetting av skjøter og gjennomføringer på en enkel og sikker måte.

Litex er et norskutviklet og norskprodusert system tilpasset norsk klima og norske forhold. Ideen bak systemet er å tilby arbeidsbesparende løsninger til våtrom ved å forenkle og effektivisere arbeidsmetoder og tidsbruk via produktenes oppbygging og sammensetning.

Montér systemet ihht produsentens anvisning og du får et garantert tett bad hvor fukt, sopp og råte ikke får grobunn. I tillegg er systemet meget enkelt og fysisk lett å jobbe med.

Begreper og kostnader
Det finnes flere alternative plateløsninger på bad i markedet hvor pris ofte er tema. Det er viktig å huske at ved sammenlikning av «platepris mot platepris» må også produktenes egenskaper og forskjeller sammenliknes.

Skal det benytte gips eller våtromsplater som krever smøring av membran må membrankostnad og tiden det tar å smøre flere strøk med membran med i regnestykket! For å oppfylle krav til vann- og damptetting vil tiden det tar å smøre membran være tre til ti ganger mer enn tiden det tar å f.eks montere Litex Membranplate. I tillegg har du tørketiden mellom hvert membranstrøk.

Dokumentasjon
Om man setter bort jobben, eller gjør det selv så vil bruk av rett løsning gi det beste, tryggeste og rimeligste resultatet.

  • 01. 05.13 ble Norsk Standard, NS 3600 klar til bruk som tilstandsrapporter ved boligsalg.
  • NS 3600 angir krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig skal omfatte.
  • NS 3600 er ikke pålagt å bruke, men Eiendomsmeglerforbundet oppfordrer og anbefaler medlemmene sine til å bruke den nye rapporten.
  • Det er tilstandsgrader fra 0-3, hvor 0 er feilfritt.
  • Uten dokumentasjon på hva som er gjort på badet får en automatisk tilstandsgrad 2 ? reduksjon i verditakst på opptil flere hundre tusen.

Dersom boligen din en dag skal legges ut for salg vil god dokumentasjon gi maksimal uttelling på salgssummen. Er det dårlig/ingen dokumentasjon kan dette medføre reduksjon i verditakst og tapt salgsfortjeneste på flere hundre tusenkroner for kunden.

Husk å dokumentere hvordan badet er bygget!

Vil du ha vår huskatalog?

Vil du ha e-post eller få den tilsendt i posten? Bestill huskatalog

Boliglån

Prøv boliglånskalkulatoren til DNB.

PRØV NÅ
Siste artikler
Planter 5000 trær!
Planlegging og tips

Planter 5000 trær!

Nå trapper Trapperingen opp for miljøet! Vi erstatter det treet vi brukte til å lage trappa hjemme hos deg, ved å...
Sikre godt daglys i hele boligen med vinduer for flate tak
Planlegging og tips

Sikre godt daglys i hele boligen med vinduer for flate tak

Vi har alle sett hvordan solstrålene sakte strekker seg innover gulvet fra fasadevinduene, men hvor langt kommer de...
Frisk luft i ditt hjem
Planlegging og tips

Frisk luft i ditt hjem

Den er usynlig, men luften er likevel noe av det viktigste i hjemmet ditt. Derfor er valg av ventilasjonsløsning et a...