Husredaksjonen
Meny
Utleiedel kan betale boligdrømmen

Utleiedel kan betale boligdrømmen

Bolig med utleiedel kan være løsningen for å finansiere boligdrømmen. Og hvis en tenker langsiktig kan utleiedelen også finansiere en framtidig hyttedrøm eller fritidsleilighet i inn- eller utland. 


En bolig, for eksempel Helgero (se bilde), kan bygges med utleiedel. Ekstrakostnadene for å få underetasje med en utleiedel vil være om lag en million kroner. Dette avhenger litt av tomtens beliggenhet og kompleksitet, samt boligens standard og valg av løsninger.

Helgero med kjeller/uteleiedel

Fordeler med bolig med utleiedel

  • Faste inntekter hver måned.
  • Gir sikkerhet til banken og mulighet for å finansiere boligen.
  • Økt verdi ved videresalg.
  • Gir muligheter for at egne barn eller familiemedlemmer kan bo under samme tak, i egen leilighet.

Ulemper med utleiedel

  • Krever en del administrasjon ved eks. ut- og innflytting, annonsering, visning etc.
  • Usikkerhet i forhold til lengde på leieforhold.
  • Eventuelle støyforstyrrelser fra leieboer.
  • Kostnader ved å knytte utleiedel til eksisterende bolig ved behov.

Sjekk nøye
Erik Larsen, daglig lederi Hellvik Hus Stavanger, oppfordrer alle til å sjekke reglene ved tomtekjøp nøye, eventuelt kontakte fagkyndig eller den aktuelle kommunes byggesaksavdeling i forkant av tomtekjøp. Han har opplevd at kunder har glemt dette, og dermed ikke får drømmen oppfylt.

– Ikke alle tomter er egnet til å ha bolig med underetasje. Enkelte områder er også regulert slik at det ikke er lov å bygge med kjeller eller underetasje. Dette må en sjekke nøye før en planlegger bolig med utleiedel.

Men det er ikke bare i underetasje en kan lage til leilighet.

– Flere velger også å ha leilighet i forlengelsen av huset i de tilfeller utleiedel ikke kan bygges i en kjeller eller underetasje, og tomtens størrelse og regulering tillater det.

Hellvik Hus legger også til rette for at utleiedelen enklest mulig kan knyttes til boligen den dagen eieren ikke ønsker å leie ut lengre.

Langsiktig investering
– Å bygge bolig med utleiedel er en langsiktig investering. Noen bruker leiligheten til egne barn eller familiemedlemmer etter hvert, mens andre knytter den til boligen og ønsker bare litt ekstra plass. Men det finnes også noen som leier ut hele livet, og ser på utleieinntektene som en bonus selv når lånet er tilbakebetalt, sier han. Dette kan da finansiere for eksempel hyttedrømmen eller fritidsleiligheten i inn eller utland.

Ikke alle tomter er egnet til å ha bolig med underetasje. Enkelte områder er også regulert slik at det ikke er lov å bygge med kjeller eller underetasje. Dette må en sjekke nøye før en planlegger bolig med utleiedel, sier leder i Hellvik Hus Stavanger, Erik Larsen.

Larsen råder folk som vurderer å bygge bolig med utleiedel å planlegge godt blant annet med henblikk på brannsikkerhet og støy, men samtidig være inneforstått med at en utleiedel kan medfører noe sjenanse for huseier.

– Du har tross alt noen andre som bor i huset ditt. Og det er ikke sikkert de gjør som du vil hele veien. Tenk også på utleiedelens plassering med henblikk på lys og utsyn fra leilighet, parkering og gode, solrike utearealer, sier Larsen.

Kataloghus med utleie
Det er mulig å kjøpe kataloghus med utleiemulighet. Boligen og løsningene tilpasses da den aktuelle tomten.

Flere bygger også tomannsbolig på tomten, der den ene delen blir leid ut, eventuelt videresolgt. En tomannsbolig koster om lag 5 til 6 millioner å bygge i Stavanger-regionen, nøkkelferdig eks. tomt, avhengig av størrelse, utforming og standard. En slik bolig vil kunne gi leieinntekter på om lag 20.000 kroner i denne regionen, noe avhenging av beliggenhet, størrelse og standard.

Stavanger er høyt representert når det gjelder boliger med utleiedel sammenlignet med resten av landet. Om lag 30 prosent av alle boliger som Hellvik Hus Stavanger bygger har en utleiedel. Utleiemarkedet i denne landsdelen er bra.

– I dag får en mange steder i vårt distrikt 10. – 20. 000 kroner i leieinntekter for en leilighet eller tomannsbolig. Dette er skattefri inntekt, forutsatt at en bruker hoveddelen av boligen selv. En slik inntekt betaler renter for et lån på om lag 3,5 millioner kroner og oppover, hensyntatt fradrag for renteutgifter og med renten som den er i dag på om lag 4 til 4,5 prosent, sier Larsen. Men her bør en også sette opp flere tenkelige, fremtidige scenarioer med en høyere utlånsrente og ulike månedlige leieinntekter.

Viktige spørsmål når en skal leie ut:
Er utleieinntektene skattefrie eller skattepliktige?
Er utleieverdien for den delen som eieren bruker selv, høyere enn eller lik utleieverdien på den delen som er leid ut, er utleieinntektene skattefrie. Er utleieverdien for den delen som eieren bruker selv, lavere enn utleieverdien på den delen som er leid ut, er utleieinntektene i utgangspunktet skattepliktige.

Leies den ene familieleiligheten ut i en tomannsbolig, er utleieinntektene skattefrie når eieren bor i den andre leiligheten. Dette gjelder også der den leiligheten eieren bruker, er mindre – regnet etter utleieverdien – enn den utleide leiligheten.

Utleieinntekter fra tomannsboliger er også skattefrie når eieren i tillegg til å leie ut den ene familieleiligheten leier ut inntil halvparten av den leiligheten som han selv bruker. Kilde: Skatteetaten.no

Vil du ha vår huskatalog?

Vil du ha e-post eller få den tilsendt i posten? Bestill huskatalog

Boliglån

Prøv boliglånskalkulatoren til DNB.

PRØV NÅ
Siste artikler
Planter 5000 trær!
Planlegging og tips

Planter 5000 trær!

Nå trapper Trapperingen opp for miljøet! Vi erstatter det treet vi brukte til å lage trappa hjemme hos deg, ved å...
Sikre godt daglys i hele boligen med vinduer for flate tak
Planlegging og tips

Sikre godt daglys i hele boligen med vinduer for flate tak

Vi har alle sett hvordan solstrålene sakte strekker seg innover gulvet fra fasadevinduene, men hvor langt kommer de...
Frisk luft i ditt hjem
Planlegging og tips

Frisk luft i ditt hjem

Den er usynlig, men luften er likevel noe av det viktigste i hjemmet ditt. Derfor er valg av ventilasjonsløsning et a...