Husredaksjonen
Meny
Miljøvennlig hus med lav energibruk

Miljøvennlig hus med lav energibruk

Fremtidens boliger skal være energigjerrig. Tykke isolasjonssjikt og høyisolerende vinduer med god lufttetthet skal bidra til å redusere energibehovet. Den nye passivhus standarden er omdiskutert og ekspertene er uenige i om boligene kan bli for tette. 


I regjeringens klimamelding slås det fast at passivhusnivå skal gjelde fra 2015. Det er altså snakk om passivhusnivå og ikke passivhusstandard etter NS 3700. Således vil det være opp til utbyggerne hvilke byggemetoder som tas i bruk for å oppnå dette.

Alternativ bolig med passivhus standard
Gaia arkitekter på Lista har utviklet en alternativ strategi for å oppnå passivhusnivå på energibruken. Basis-strukturen er imidlertid mange av tiltakene lik passivhus, som tykke isolasjonssjikt, høyisolerende vinduer og god lufttetthet. Tetthetskravene oppnås med god margin uten bruk av fugemasser og tape. Alle tettesjikt er klemt mekanisk, for å forlenge levetiden. Samtidig er det unngått å bruke tettesjikt som er følsomme for UV-stråling, noe en forventer vil tilta utover i århundret. Isolasjonsmaterialene er basert på tremasse som gir bedre sikkerhet mot fuktskader enn konvensjonell mineralull hvis utettheter likevel skulle oppstå på sikt.

Boligen er sonet, slik at kalde rom legges mot nord og fremherskende vindretninger. Innvendig blir boligen varmeisolert og tetting utføres mellom rom med ulike temperaturbehov. Solfanger blir bruk til oppvarming av forbruksvann og varmegjenvinner brukes på grått avløpsvann. En egen spesialutformet bod for klestørk gjør tørketrommelen overflødig.

LES OGSÅ: Hva er et passivhus

Naturlig ventilasjon
Men den viktigste forskjellen i Gaias alternativbolig er bruken av naturlig ventilasjon inkludert lufting gjennom spesialdesignete vinduer for trekkfri lufttilførsel, helt uten bruk av vifter.

Lufting kan enten skje manuelt eller gjennom eget styringssystem.

Foruten at det reduserer elektrisitetsbehovet og internt støynivå er det antatt at naturlig ventilasjon vil være mer robust og brukervennlig blant annet med kortere responstid og bedre styrningsmuligheter.

Godt inneklima
For å regulere de viktigste inneklima-faktorene luftfuktighet og romtemperatur, benyttes hygroskopiske kledningsmaterialer og dampåpne overflatebehandlinger; som trepanel, porebetong og ubrent leire behandlet med lut, kalk- og silikatpuss. For å redusere ventilasjonsbehovet ytterligere er det konsekvent valgt særlig lav-emitterende bygningsmaterialer. Bruk av sparkler, lim og fugemasser er således redusert til et minimum, likeledes omfanget av plastprodukter og limte produkter som mineralull, sponplater og OSB-plater.

Alternative strategier
Det er viktig å utvikle alternative strategier for å oppnå passivhusnivå på energibruken. Etter all økologisk teori vil det fornuftige være å la flere alternative strategier prøve seg mot hverandre over tid. Én viktig begrunnelse for dette er å ha noe å falle tilbake på når ting går galt, og det vil det alltid gjøre i større eller mindre grad, rett og slett fordi vi i utgangspunktet ikke er istand til å forutse alle de påfunnene som framtiden har i vente for oss.

LES OGSÅ: Stor gjestfrihet i  et passivhus

FAKTA: GAIA

Gaia Arkitekter har spesialkompetanse innen økologisk forsvarlige byggemetoder og planlegging. Mer enn 20 års praksis med prosjektering, planlegging, idéutvikling, forskning og undervisning.

Gaia Arkitekter utfører forskningsprosjekter og benyttes som konsulenter innen spesialområder som økologisk forsvarlige byggemetoder, inneklima, naturlig ventilasjon, byøkologi m.m. Gaia Arkitekter tilbyr også prosessledelse for verksteder som skal sikre miljøinnhold og brukermedvirkning. Medlemmene har utgitt en rekke bøker, hefter og artikler om bygningsøkologi og benyttes som foredragsholdere og kursledere i ulike fora både nasjonalt og internasjonalt.

Gaia har et bredt internasjonalt kontaktnett gjennom Gaia Internasjonal – som består av ledende arkitekter innen økologisk planlegging og bygging i Europa.

Vil du ha vår huskatalog?

Vil du ha e-post eller få den tilsendt i posten? Bestill huskatalog

Boliglån

Prøv boliglånskalkulatoren til DNB.

PRØV NÅ
Siste artikler
Planter 5000 trær!
Planlegging og tips

Planter 5000 trær!

Nå trapper Trapperingen opp for miljøet! Vi erstatter det treet vi brukte til å lage trappa hjemme hos deg, ved å...
Sikre godt daglys i hele boligen med vinduer for flate tak
Planlegging og tips

Sikre godt daglys i hele boligen med vinduer for flate tak

Vi har alle sett hvordan solstrålene sakte strekker seg innover gulvet fra fasadevinduene, men hvor langt kommer de...
Frisk luft i ditt hjem
Planlegging og tips

Frisk luft i ditt hjem

Den er usynlig, men luften er likevel noe av det viktigste i hjemmet ditt. Derfor er valg av ventilasjonsløsning et a...