Husredaksjonen
Meny
Tek17 for bolig: Dette trenger du å vite

TEK17 for boliger: Dette trenger du å vite

Ny byggteknisk forskrift sørger for enda bedre boliger. Her er oversikt over noen av de mest sentrale punktene i TEK17.


Sommeren 2017 ble det innført ny byggteknisk forskrift (TEK17). Forskriften, som er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet, setter grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Forskriften omfatter endringer i krav for både boliger og fritidsboliger.

Den 1. januar 2019 er overgangsordningen til ny forskrift over. Det betyr at alle boligbyggere i Norge innen den tid skal ha oppdatert sine bygg i henhold til TEK17.

- Med disse endringene har myndighetene sørget for at boligene blir enda bedre å bo i, sier Brit Ohma, teknisk utviklingssjef i Hellvik Hus, som har vært med å tilrettelegge hus- og hyttekjedens boliger og fritidsboliger til TEK17.

Det er spesielt en endring som skiller seg ut i den nye forskriften, ifølge Ohma.

- Og det er kravet om dagslysfaktor. Større tilgang til dagslys er bra både for helsen, inneklimaet, utsyn og den generelle belysningen i boligen, sier hun.

Med disse endringene har myndighetene sørget for at boligene blir enda bedre å bo i.

Et naturlig spørsmål i sammenheng med ny byggteknisk forskrift er kostnad. Vil det være huskunden som sitter igjen med regningen for arbeidet med forskriften?

Svaret er nei. Det er boligbyggerne som tar kosten, ifølge Ohma.

Her er en oversikt over noen av de mest sentrale punktene i TEK17:

Krav til dagslys

I den nye forskriften heter det at rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys. Tilfredsstillende tilgang til dagslys defineres i denne sammenheng som krav til gjennomsnittlig dagslysfaktor i rommet på minimum 2 prosent.

Tidligere kunne en ha tilfredsstillende tilgang på dagslys i bolig om rommets dagslysflate utgjorde 10 prosent av bruksarealet, men dette gjelder ikke i TEK17.

I tillegg teller ikke vindusflater opp til 0,8 meter fra bakken med i dagslysfaktor-regnestykket.

- Vindu som går fra bakkenivå vil dermed ikke vil telle i sin fulle størrelse. I praksis kan det bety at flere velger horisontale vinduer i stedet for vertikale, eller at en rett og slett må ha flere vinduer, sier Ohma.


Illustrasjon: Direktoratet for byggkvalitet

Rengjøring av vinduer

I den nye tekniske forskriften stilles det krav om at renhold og vedlikehold av vinduer og andre glassfelt skal kunne utføres uten fare. Det har også vært gjeldende i tidligere forskrifter, men nytt i TEK17 er at selvrensende glass ikke regnes som tilstrekkelig rengjøring.

Vinduer som slår innover, samt sving- og vippevinduer, kan rengjøres og vedlikeholdes fra innsiden. I boliger med glassfelt inntil 6,6 meter over terrenget kan en bruke stige dersom underlaget er egnet.

Over 6,6 meter må det tilrettelegges for vindusheis, lift eller lignende.

Sluk på bad

I forskriften heter det at gulv på våtrom skal ha tilstrekkelig fall til sluk, slik at vann ledes bort.

Dette har også vært gjeldende i tidligere forskrifter, men der hvor det tidligere har vært en akseptert framgangsmåte, har den nye forskriften tre aksepterte løsninger for å tilfredsstille kravet.

- Dette betyr at vi har fått mer fleksible krav å forholde oss til, som tar bedre høyde for forskjeller i areal for bad, sier Ohma.

  • De tre alternativene og resten av forskrift for våtrom kan du lese mer om her.

Innvendig bod

I tidligere forskrifter har det vært krav om at boliger måtte ha innvendig bod. Dette kravet gjelder ikke lengre i TEK17. Boligen må likevel ha oppbevaringsplass eller bod på 5 kvadratmeter for oppbevaring av sportsutstyr, barnevogner eller lignende.

Tilgjengelig bolig

Flere av de mest sentrale punktene i TEK17 er tilknyttet tilgjengelig bolig. Dette er privatboliger som tilrettelegges for bruk av bevegelseshemmede, og handler i hovedsak om at boligen ikke skal ha hindringer i veien.

Det er ikke dermed sagt at alle boliger skal være tilgjengelige boliger.

Typisk er det krav om tilgjengelig boenhet i bygning med krav om heis, sokkelleiligheter med separat inngang, eller en bolig hvor alle hovedfunksjoner ligger på inngangsplanet.

Synlig inngangsparti

For tilgjengelige boliger vil det i inngangsparti og ved hovedinngangsdør være nødvendig med belysning som sørger for synlighet mot flatene rundt. Belysningen må tilpasses material- og fargebruken i samme område.

Luminanskontrasten må være minimum 0,4, og lysarmatur må plasseres slik at lyset ikke blender eller reflekterer på en måte som gir ubehag eller nedsatt syn.

- Dette vil for eksempel bety at en ikke kan ha hvit dør og hvit vegg, sier Ohma.

I tillegg skal det være et synlig og taktilt felt foran hovedinngangsdør. Med taktilt felt menes et felt som kan oppleves gjennom berøringssansen.

Fri dørbredde

I TEK17 innføres et skjerpet krav til fri dørbredde. Dette for å bedre sikre enkel ferdsel. Både bredde og høyde skal tilpasses forventet ferdsel fra mennesker og husdyr, inkludert rømming ved brann, og transport av møbler og utstyr i henhold til byggets funksjon.

Inngangsdører og dører i kommunikasjonsveier som gang, entre og lignende, skal ha en bredde på minimum 0,86 meter. Dører internt i boligen skal ha fri bredde på minimum 0,76 meter.

I bygg beregnet for mange personer, skal dørbredde være minimum 1,16 meter.

Enkel betjening av vindu

I den nye forskriften innføres det krav om at håndtak på vindu skal være plassert i en betjeningshøyde på mellom 0,8 og 1,2 meter, at grepet må være funksjonelt, og at grepet må være enkelt å bruke.

Det innebærer en god ergonomisk utforming, og at grepet kan både nås og betjenes fra både sittende og stående stilling med en hånd.

Trinnfri dørterskel

I TEK17 understrekes det at dørterskelen i tilgjengelig bolig skal være trinnfri, med en nivåforskjell på maks 25 millimeter.

Merk at en terskel smed en nivåforskjell på mellom 20 og 25 millimeter anses som trinnfri dersom den har en skråskåret kant som ikke er brattere enn 45 grader.

- Det har vært krav om trinnfri dørterskel lenge. Denne skjerpingen av forskriften er for enda bedre å sørge for at tilgjengelig boenhet er tilgjengelig, sier Ohma.

For fullstendig oversikt over TEK17 kan du lese forskriften i sin helhet her.

Vil du ha vår huskatalog?

Vil du ha e-post eller få den tilsendt i posten? Bestill huskatalog

Gratis husbyggerskole

Husbyggerskolen er en serie med artikler som tar deg gjennom hele byggeprosessen.

Meld deg på

Boliglån

Prøv boliglånskalkulatoren til DNB.

PRØV NÅ
Siste artikler
Et helt spesielt hus ytterst i havgapet
Bygge hus

Et helt spesielt hus ytterst i havgapet

På øya Stolmen har Terese og Lars Heine Njåstad bygget sitt drømmehjem med nesten ti meter under taket i stua og utsi...
Nytt hus til å bli gammel i på egen eiendom
Bygge hus

Nytt hus til å bli gammel i på egen eiendom

- Da vi var nygifte bodde vi i leilighet på «Alders hvile». Nå, 48 år senere, bygger vi nytt hus som virkelig passer...
Vår-høst pendler i Skibviga-Paradis
Bygge hus

Vår-høst pendler i Skibviga-Paradis

– Jeg har fått alt hundre prosent som jeg ville. Nå er jeg ferdig med vedlikehold i mitt liv,  sier Kjell Wike...