Husredaksjonen
Meny
Fristforlengelse – kan byggefirma kreve det?

Fristforlengelse – kan byggefirma kreve det?

I kontrakten er det avtalt tidspunkt for når boligen skal være ferdig. Men byggefirma har rett til å kreve forlengelse av denne fristen med bakgrunn i tre ulike årsaker. De er det greit å vite om på forhånd, så unngås kanskje en sur opplevelse om fristforlengelse brevet skulle dukke opp i postkassen.


En avtale omkring byggetid skal behandles som andre avtaler, eksempelvis på lik linje med en fast avtalt pris på huset. I dette ligger at entreprenøren har ansvar for å varsle forbruker om alle forhold som vil påvirke eller endre på byggetiden.

LES OGSÅ: Hvor lang tid tar det å bygge et hus

Om leverandøren ikke varsler om fristforlengelse (økt byggetid) kan du som forbruker forholde deg til datoen eller til de dagene som er angitt i kontrakten.

Tre årsaker til at byggefirmaet kan kreve fristforlengelse:

Ved tilleggsarbeid, eller endringer.
Hvis forbruker bestiller tilleggsarbeid, gjør endringer på materialvalg eller utførelse så kan dette medføre krav om økt byggetid. Her kan økt bestillingstid på enkelt produkter gjøre relativt store utslag. Men entreprenøren må varsle om hvilke konsekvens det har for byggetiden. Altså intet varsel, ingen konsekvens.

Sviktende medvirkning fra forbruker.
I hovedsak når forbruker bruker mer tid enn avtalt på egne arbeider. Eksempelvis til grunnarbeid, mur, betong eller malerarbeid. Det gjelder selvsagt også for entreprenører som forbruker selv har engasjert. Men her kan det også gjelde detaljer som forbruker skal ordne uten at det er avsatt konkret tid til dette.

Uventa hindringer utenfor entreprenørens kontroll.
Naturkatastrofer og streik er to slike forhold. Tidvis oppstår det også akutt mangel av enkeltvarer i markedet og dette kan også bety et legitimt krav om tillegg i byggetid.

Felles for varsling gjelder:

  • Det må være et reelt grunnlag og en rimelig sammenheng mellom endringen og tilleggsfrist.
  • Entreprenøren skal varsle om tilleggsfrist umiddelbart, eller ”uten ugrunna opphold etter at han blir kjent med omstendighetene som forårsaker krav om tilleggsfrist”
  • Kravet skal fremsettes skriftlig.

Vil du ha vår huskatalog?

Vil du ha e-post eller få den tilsendt i posten? Bestill huskatalog

Boliglån

Prøv boliglånskalkulatoren til DNB.

PRØV NÅ
Siste artikler
Stedet for inspirasjon
Planlegging og tips

Stedet for inspirasjon

I Trapperingens trappestudio skal du bli inspirert, se mulighetene som finnes og lære om de valgene du kan ta. Målet ...
De beste takene har takvinduer
Planlegging og tips

De beste takene har takvinduer

Skal du renovere eller bytte ut taket? Da har du en utmerket mulighet til å samtidig øke verdien av din bolig med ett...
Dette bør du vite om innerdører
Planlegging og tips

Dette bør du vite om innerdører

En dør er ikke bare en dør. Det viktigste med en innerdør er faktisk det som er usynlig, nemlig innsiden. Når du velg...