Husredaksjonen
Meny
Avtaler bør være skriftlige

Avtaler bør være skriftlige

”Bustadoppføringslova” gjelder når du skal kjøpe bolig som skal oppføres på din egen tomt eller på tomt som entreprenøren disponerer. Loven regulerer de fleste og viktigste forhold mellom forbruker og entreprenør og er slik innrettet at det ikke er mulig å gjøre avtaler som er dårligere for forbrukeren enn bestemmelsene i loven. 


Loven regulerer selvsagt ikke alle forhold. Hvordan boligen skal være, hvor det skal bygges, pris og leveringstid må selvsagt avtales individuelt I Norge vil muntlige og skriftlige avtaler være like bindende.

LES OGSÅ: Bustadoppføringslova - trygghet for deg som bygger

Hvorfor bruke skriftlige avtaler?
For viktige og omfattende avtaler er skriftlig avtale klart å foretrekke. Avtaler om kjøp av bolig er viktige og omfattende. Det dreier seg om store beløp for den enkelte. Kanskje den største handelen man gjør i livet. Det er mange valg som skal gjøres. Å satse på at begge parter gjennom hele byggeprosessen skal huske hva som var avtalt er risikabelt og absolutt ikke å anbefale.

Altså vil en klar og entydig anbefaling være; sørg for å inngå en skriftlig avtale/kontrakt.

”Budstadoppføringslova” gir partene rett til å kreve skriftlig avtale. Det er forholdsvis sjelden forbrukeren trenger å benytte seg av denne retten.

Alle seriøse entreprenører vil uoppfordret foreslå at det settes opp skriftlig avtale. Forbrukere bør skygge unna entreprenører som ikke setter opp skriftlig avtale før bygging.

Byggeblanketter
Mange leverandører bruker standardblankettene som er utarbeidet av Standard Norge i samarbeid med bransjeorganisasjoner og forbrukermyndighetene. Det finnes blanketter som dekker de aktuelle formene for kjøp av bolig som skal oppføres og nye boliger som ikke har vært i bruk.

Det er lagt vekt på at blankettene skal være lettest mulig forståelige. Det er mange forhold i en byggeprosess som bør avklares og avtales, og som ikke direkte følger av loven. Byggeblankettene er gjennomtenkt og utarbeidet med tanke på dette.

Det er en trygghet for forbruker at disse blankettene blir brukt. ”Bustadoppføringslova” og bruk av byggeblankettene sikrer god balanse mellom partene i avtaleforholdet.

Standard Norge har nummerert de aktuelle byggeblankettene 3425 til 3429. Blankettene et tilgjengelige for gjennomsyn eller til utfylling på Standard Norge sine hjemmesider.

Byggeblankettene 3425 til 3429

 

LES OGSÅ: Sjekk byggefirma før du signerer

Vil du ha vår huskatalog?

Vil du ha e-post eller få den tilsendt i posten? Bestill huskatalog

Boliglån

Prøv boliglånskalkulatoren til DNB.

PRØV NÅ
Siste artikler
Stedet for inspirasjon
Planlegging og tips

Stedet for inspirasjon

I Trapperingens trappestudio skal du bli inspirert, se mulighetene som finnes og lære om de valgene du kan ta. Målet ...
De beste takene har takvinduer
Planlegging og tips

De beste takene har takvinduer

Skal du renovere eller bytte ut taket? Da har du en utmerket mulighet til å samtidig øke verdien av din bolig med ett...
Dette bør du vite om innerdører
Planlegging og tips

Dette bør du vite om innerdører

En dør er ikke bare en dør. Det viktigste med en innerdør er faktisk det som er usynlig, nemlig innsiden. Når du velg...