Husredaksjonen
Meny
Hva er byggelederens rolle?
Husredaksjonen / Husbyggerskolen

Hva er byggelederens rolle?

Byggelederen spiller en helt sentral rolle i byggeprosessen. Hans jobb er avgjørende for at resultatet blir bra og at prosessen oppleves som vellykket for huseieren. Men det å være kundens mann er bare en av tre viktige roller en byggeleder skal ivareta.


Firmaets mann
Byggelederen er ansatt og betales av husleverandøren. Da er det selvsagt slik at arbeidsgiver forventer at det økonomiske resultatet for byggeprosessen blir tilfredsstillende. Det fordrer at det gjøres fornuftige valg og gode løsninger.

Les også: Hva kan du og byggefirmaet forvente av hverandre

Det offentliges mann
Byggelederen skal påse at lover og forskrifter overholdes. I forhold til Plan og bygingsloven skal han utføre oppgaver på vegne av det offentlige. Det skal innhentes samsvarserklæringer fra alle involverte foretak, foretas sluttkontroll i forhold til lov og forskrift, og søke om ferdigattest eller brukstillatelse. Byggeleder skal også påse at boligen ikke tas i bruk før dette (ferdigattest eller brukstillatelse) foreligger.

Byggherreforskriften er normalt også en del av leverandørens og byggelederens oppgave å ivareta. Her gjelder det sikkerhet og tiltak for å forhindre uhell og ulykker. I denne rollen kan byggeleder pålegge deg som kunde å gjøre konkrete tiltak for å øke sikkerheten og forebygge uhell. Eksempler på dette er planering av arealer rundt boligen for stillaser og arbeidsplass, og sikring av skrenter.

Les også: Bustadoppføringslova -trygghet for deg som bygger

Din (byggherrens) mann
Men byggelederen er ikke minst din. Dere blir presentert for hverandre under trekantmøtet. Derfra, gjennom resten av forberedelsene, oppstartsmøte, milepælmøter, byggeprosess, overlevering, reklamasjoner og ettårsbefaring er byggelederen din kontakt mot husfirmaet.

Les også: Byggeprosessen fra A til Å

Du skal forvente at byggeleder holder deg orientert om fremdrift, om det som skjer og ikke skjer på bygget. Du skal forvente at boligen blir levert som avtalt og bestilt. Du har rett til å foreta endringer, og skal forvente at byggeleder ordner dette der det er mulig, og gir deg beskjed om hvilke konsekvenser dette får. Om det påvirker pris, fremdriftsplan osv.

Byggeleder skal foreta kvalitetskontroll av bygg og byggearbeidene og gi deg trygghet for fag- og forskriftsmessig godt utført håndtverk.

Vil du ha vår huskatalog?

Vil du ha e-post eller få den tilsendt i posten? Bestill huskatalog
Siste artikler
Dette bør du vite om innerdører
Planlegging og tips

Dette bør du vite om innerdører

En dør er ikke bare en dør. Det viktigste med en innerdør er faktisk det som er usynlig, nemlig innsiden. Når du velg...
Velg riktig trapp til ditt hjem
Planlegging og tips

Velg riktig trapp til ditt hjem

Trappen er boligens største møbel og en viktig stemningsskaper i rommet. Her er nyttige tips på veien mot trappen som...
Rev den gamle hytta og bygget ny i familieparadiset på Justøy
Bygge hus

Rev den gamle hytta og bygget ny i familieparadiset på Justøy

Da familiehytta fra 1957 begynte å vise litt for mange tegn på alderdom, bestemte Hugo Fast seg for at han måtte rive...