Husredaksjonen
Meny
Hva er byggelederens rolle?
Husredaksjonen / Husbyggerskolen

Hva er byggelederens rolle?

Byggelederen spiller en helt sentral rolle i byggeprosessen. Hans jobb er avgjørende for at resultatet blir bra og at prosessen oppleves som vellykket for huseieren. Men det å være kundens mann er bare en av tre viktige roller en byggeleder skal ivareta.


Firmaets mann
Byggelederen er ansatt og betales av husleverandøren. Da er det selvsagt slik at arbeidsgiver forventer at det økonomiske resultatet for byggeprosessen blir tilfredsstillende. Det fordrer at det gjøres fornuftige valg og gode løsninger.

Les også: Hva kan du og byggefirmaet forvente av hverandre

Det offentliges mann
Byggelederen skal påse at lover og forskrifter overholdes. I forhold til Plan og bygingsloven skal han utføre oppgaver på vegne av det offentlige. Det skal innhentes samsvarserklæringer fra alle involverte foretak, foretas sluttkontroll i forhold til lov og forskrift, og søke om ferdigattest eller brukstillatelse. Byggeleder skal også påse at boligen ikke tas i bruk før dette (ferdigattest eller brukstillatelse) foreligger.

Byggherreforskriften er normalt også en del av leverandørens og byggelederens oppgave å ivareta. Her gjelder det sikkerhet og tiltak for å forhindre uhell og ulykker. I denne rollen kan byggeleder pålegge deg som kunde å gjøre konkrete tiltak for å øke sikkerheten og forebygge uhell. Eksempler på dette er planering av arealer rundt boligen for stillaser og arbeidsplass, og sikring av skrenter.

Les også: Bustadoppføringslova -trygghet for deg som bygger

Din (byggherrens) mann
Men byggelederen er ikke minst din. Dere blir presentert for hverandre under trekantmøtet. Derfra, gjennom resten av forberedelsene, oppstartsmøte, milepælmøter, byggeprosess, overlevering, reklamasjoner og ettårsbefaring er byggelederen din kontakt mot husfirmaet.

Les også: Byggeprosessen fra A til Å

Du skal forvente at byggeleder holder deg orientert om fremdrift, om det som skjer og ikke skjer på bygget. Du skal forvente at boligen blir levert som avtalt og bestilt. Du har rett til å foreta endringer, og skal forvente at byggeleder ordner dette der det er mulig, og gir deg beskjed om hvilke konsekvenser dette får. Om det påvirker pris, fremdriftsplan osv.

Byggeleder skal foreta kvalitetskontroll av bygg og byggearbeidene og gi deg trygghet for fag- og forskriftsmessig godt utført håndtverk.

Vil du ha vår huskatalog?

Vil du ha e-post eller få den tilsendt i posten? Bestill huskatalog

Gratis husbyggerskole

Husbyggerskolen er en serie med artikler som tar deg gjennom hele byggeprosessen.

Meld deg på
Siste artikler
Etter 23 år i storbyen flyttet familien Brunvand til Søgne. Det ble startet på et helt nytt liv
Bygge hus

Etter 23 år i storbyen flyttet familien Brunvand til Søgne. Det ble startet på et helt nytt liv

Da Tanya og Sindre Brunvand bestemte seg for å flytte til et helt nytt hus i roligere omgivelser kikket de i ett år. ...
I dette huset fra Hellvik Hus har familien Galdal trivdes fra første stund
Bygge hus

I dette huset fra Hellvik Hus har familien Galdal trivdes fra første stund

Etter å ha flyttet noen ganger trengte familien Galdal et fredelig og fint sted å bo med godt miljø for både små og...
Samarbeid nøkkelen til suksess i Smååsane
Bygge hus

Samarbeid nøkkelen til suksess i Smååsane

Tett samarbeid mellom velforening, grunneier og utbygger sørger for et unikt bomiljø i Smååsane i Vennesla. Det har...