Husredaksjonen
Meny
Hva kan du og byggefirmaet forvente av hverandre?

Hva kan du og byggefirmaet forvente av hverandre?

Å bygge hus er en svær sak, både følelsesmessig og økonomisk. Det er noe av det viktigste man gjør i livet, det betyr mye på så mange måter. Derfor er det ekstra viktig å vite hva du som byggherre og byggefirmaet du velger, kan forvente av hverandre i prosessen – fra kontrakten er signert og til huset er ferdig og overlevert.


Forventninger er en individuell sak, egentlig. Noe som er inne i oss og som ikke blir konkret før vi setter ord på det. Her gjør vi et forsøk.

Først litt om begrensninger og rammer rundt det samarbeidet det er å bygge hus. I 1998 fikk vi Bustadoppføringslova, en lov som setter rammer og regler for samarbeidet.

LES OGSÅ:
Bustadoppføringslova -trygghet for deg som bygger

Finansieringen skal ordnes, garantier stilles og begge parter bør forvente at den andre part følger opp sine forpliktelser.

Her er det nedfelt alle formelle forhold som en som forbruker kanskje ikke tenker på i forbindelse med et byggeprosjekt. Loven er “preseptorisk”, det vil si at en ikke kan avtale noe som er ugunstig for forbruker – i så fall vil loven gjelde foran den faktiske avtalen som er inngått.

Loven stiller krav til økonomiske garantier, såkalt sikkerhetsstillelse, fra leverandør. Du er ikke forpliktet til å betale før disse garantiene foreligger. Loven forbyr også forskuddsbetaling med mindre mottakeren (entreprenøren) stiller sikkerhet for beløpet. Du er altså sikret mot økonomisk tap, forutsatt at entreprenøren har ordnet disse forholdene skikkelig. I det hele tatt er det viktig å sjekke at entreprenøren er en seriøs aktør .

På den andre siden åpner loven for at entreprenøren skal ha garantier for oppgjør eller annen bekreftelse på at du som byggherre har lån og midler til å fullføre byggprosjektet.

Fra kontakt til kontrakt
Byggeprosessen kan deles i fire faser. Den første er tiden fra du kontakter byggefirmaet og til kontrakten er underskrevet. Her er du som forbruker konge. Er du ikke fornøyd med prosess, produkt og pris blir det heller ingen avtale.

I denne del av prosessen vil du også få en forståelse av rammene for det videre samarbeidet. Hvilke muligheter du har til endringer, hvordan og når ting kommer til å skje og så videre. Det er lurt å avtale mest mulig før kontrakten inngås. Still krav til selgeren/rådgiveren, han eller hun skal være både hjelpsom og kunnskapsrik.

LES OGSÅ; Avtaler bør være skriftlige

Planleggingsperioden
Fase to er tiden før byggestart, tiden da bolig og byggearbeid planlegges. I dette ligger blant annet byggesøknad, noe som ofte utføres av leverandøren. Men likevel faller det arbeid på forbruker for å innhente ansvarsretter på arbeider som ikke er med i avtale med leverandør (for eksempel grunnarbeid).

Finansieringen skal ordnes, garantier stilles og begge parter bør forvente at den andre part følger opp sine forpliktelser. Du bør forvente at leverandøren innkaller til, og at det gjennomføres, et møte hvor selger, byggeleder og du er til stede og hvor det tas en siste gjennomgang av husplanene, leveransens innhold og så videre.

Er det aktuelt med endringer, vil du normalt være tjent med å avtale disse i forkant av møtet. Det vil være enklere for leverandøren og kostnadene for disse vil da bli lavere.

Byggeprosessen
Tredje etappe i løpet er selve byggeprosessen. Her bør leverandøren forvente at forbrukeren utfører egeninnsats innefor avtalte tidsrammer og at han ellers følger opp tidsmessig med de valg han må ta, som for eksempel plassering av elektriske punkter.

Du må forutsette at leverandøren tar hånd om byggeprosessen på alle måter, med riktig logistikk og framdrift. Du bør også forvente en god dialog med leverandøren, slik at du holdes underrettet underveis i prosessen.

LES OGSÅ: Byggeprosessen fra A-Å

Å gjøre endringer i denne fasen kan være problematisk, og i alle fall mer kostbart enn det ville vært tidligere i prosessen. Mange leverandører vegrer seg for slike endringer, men du har rett til å foreta/bestille endringer i henhold til Bustadoppføringslova. Det kan avtales en begrensning på dette, på 15 % av kontraktsummen.

LES OGSÅ: Dyrere å gjøre endringer etter trekantmøte  

Når huset står ferdig, skal entreprenøren kalle inn til sluttbefaring og overtakelse. Du bør forvente at leverandøren på forhånd har gjort alt ferdig og rettet alle mangler. Overtakelsen bør derfor være uten noen form for anmerkninger. På den annen side forutsetter entreprenøren fullt oppgjør for sine arbeider ved eller i forkant av overleveringen.

Er det mangler som gjør at du ikke ønsker å betale hele summen, gir Bustadoppføringslova deg rett til å holde tilbake betaling mot at du setter pengene inn på sperret konto til forholdene er rettet.

Framtiden begynner
Siste etappe er enkelt sagt resten av byggets levetid. Det er når byggeprosessen er over at det virkelige samlivet med boligen starter.

Aller først: Skulle det være mangler fra overleveringsprotokollen, så forvent at disse blir ordnet snarest råd. Forvent også at entreprenøren tar kontakt for og gjennomfører ettårskontroll. Videre skal du også forvente at leverandøren er klar for å ta i mot eventuelle reklamasjoner innenfor de fem årene du har rett til å reklamere. Og håpe at han fortsatt er tilgjengelig og villig til å hjelpe deg om 10, 20 eller 30 år!

Oppsummert: God kommunikasjon mellom kunde og leverandør er avgjørende, og den må bygge på gjensidig tillit. Forvent at leverandøren uoppfordret informerer om hva som skjer, men spør også selv om det er noe du lurer på.

Vil du ha vår huskatalog?

Vil du ha e-post eller få den tilsendt i posten? Bestill huskatalog

Boliglån

Prøv boliglånskalkulatoren til DNB.

PRØV NÅ
Siste artikler
Planter 5000 trær!
Planlegging og tips

Planter 5000 trær!

Nå trapper Trapperingen opp for miljøet! Vi erstatter det treet vi brukte til å lage trappa hjemme hos deg, ved å...
Sikre godt daglys i hele boligen med vinduer for flate tak
Planlegging og tips

Sikre godt daglys i hele boligen med vinduer for flate tak

Vi har alle sett hvordan solstrålene sakte strekker seg innover gulvet fra fasadevinduene, men hvor langt kommer de...
Frisk luft i ditt hjem
Planlegging og tips

Frisk luft i ditt hjem

Den er usynlig, men luften er likevel noe av det viktigste i hjemmet ditt. Derfor er valg av ventilasjonsløsning et a...